Cửa hàng xe điện Phố Đào Hữu Nhất Rin, Tỉnh Lộ 10, Phú Vang, TP.Huế

Phố Đào Hữu Nhất Rin - Tỉnh Lộ 10 - Phú Vang - TP.Huế

Thông tin
  • Địa chỉ : Phố Đào Hữu Nhất Rin - Tỉnh Lộ 10 - Phú Vang - TP.Huế

  • Điện thoại: 0466.572288

  • Bảo hành: 0987.84.8800

  • Giờ làm việc: Thời gian làm việc : 8h00 - 22h00
    (Tất cả ngày trong tuần cả lễ tết)

Thong ke