Cửa hàng xe điện số 95 Trường Thi, Tp.Thanh Hóa

Số 95 Trường Thi - Tp.Thanh Hóa

Thông tin
  • Địa chỉ : Số 95 Trường Thi - Tp.Thanh Hóa

  • Điện thoại: 0466.572288

  • Bảo hành: 0987.84.8800

  • Giờ làm việc: THỜI GIAN LÀM VIỆC : 8H00 - 22H00
    (TẤT CẢ NGÀY TRONG TUẦN CẢ LỄ TẾT)

Thong ke