Cửa hàng xe điện Quang Minh 260 - 262 Trần Phú, Tp.Vinh, Nghệ An

Suzika Quang Minh 260 - 262 Trần Phú - Tp.Vinh - Nghệ An

Thông tin
  • Địa chỉ : Số 260 - 262 Trần Phú - Tp.Vinh - Nghệ An

  • Điện thoại: 0466.572288

  • Bảo hành: 0987.84.8800

  • Giờ làm việc: THỜI GIAN LÀM VIỆC : 8H00 - 22H00
    (TẤT CẢ NGÀY TRONG TUẦN CẢ LỄ TẾT)

Thong ke