Cửa hàng xe điện Thuận Mai 131 Đường Lê Lợi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thuận Mai 131 Đường Lê Lợi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin
  • Địa chỉ : 131 Đường Lê Lợi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

  • Điện thoại: 0466.572288

  • Bảo hành: 0987.84.8800

  • Giờ làm việc: THỜI GIAN LÀM VIỆC : 8H00 - 22H00
    (TẤT CẢ NGÀY TRONG TUẦN CẢ LỄ TẾT)

Thong ke