Cửa hàng xe điện Km 12, QL 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Km 12, QL 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin
  • Địa chỉ : Km 12, QL 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  • Điện thoại: 0466.572288

  • Bảo hành: 0987.84.8800

  • Giờ làm việc: THỜI GIAN LÀM VIỆC : 8H00 - 22H00
    (TẤT CẢ NGÀY TRONG TUẦN CẢ LỄ TẾT)

Thong ke