Cửa hàng xe điện số 163 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

163 Nguyễn Thái Học - TT. Phùng - Đan Phượng - HN

Thông tin
  • Địa chỉ : 163 Nguyễn Thái Học - TT. Phùng - Đan Phượng - HN

  • Điện thoại: 0466.572288

  • Bảo hành: 0987.84.8800

  • Giờ làm việc: THỜI GIAN LÀM VIỆC : 8H00 - 22H00
    (TẤT CẢ NGÀY TRONG TUẦN CẢ LỄ TẾT)

  • kimhoat2512@gmail.com

Thong ke