Hợp tác Đại Lý vs Showroom Xe điện Suzika

Hợp tác đại lý với Showroom xe điện Suzika

16/04/2016 11:18

 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

         ----------------

                HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ(Đại lý chính hãng)
  • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005.
  • Căn cứ Luật Thương Mại do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản Pháp luật liên quan.

Bên A: CÔNG TY TNHH XNK XE ĐIỆN ROVER  - Thương hiệu: Xe Điện Suzika

Địa Chỉ: Thôn Sen – Hữu Bằng – Thạch Thất – Hà Nội.

Mã số thuế:  0106563186

Điện thoại:  0933446443

Đại diện: Bà La Thị Phương  - Chức vụ: Giám đốc điều hành

Bên B: .....

Địa Chỉ: ...

Mã số thuế: ...

Điện thoại: ...

Đại diện:                                                   Chức vụ:

Sau khi đã bàn bạc, trao đổi hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng Đại lý này với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

1.1“Showroom Xe điện Suzika”có nghĩa là showroom phân phối xe điện và dịch vụ do Suzika chỉ định và chấp thuận theo các quy định của Hợp đồng này.

1.2“Sản phẩm”là các loại xe điện do Bên A nhập khẩu phân phối hoặc sản xuất mới 100% có nhãn hiệu, quy cách đã được đăng ký.

1.3“Phụ tùng” có nghĩa là các phụ tùng của Xe Điện được cung cấp cho Bên B bởi Bên A.

1.4“Giá bán lẻ quy định” là giá bán các sản phẩm Suzika bán tới tay khách hàng do Bên A quy định tại từng thời điểm.

1.5“Giá giao đại lý” là giá cung ứng sản phẩm cho Bên B, do Bên A qui định và thông báo cho Bên B áp dụng vào từng thời điểm cụ thể.

1.6“Khách hàng” là người tiêu dùng cuối mua hàng trực tiếp của Bên B

1.7“Sổ Bảo Hành” có nghĩa là tài liệu do Suzika cung cấp cho một khách hàng đang sử dụng xe điện trong đó quy định các điều khoản và điều kiện của việc bảo hành.

1.8Ngày” là ngày làm việc trong tuần không bao gồm chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của luật lao động.

1.9Khu Vực Phân Phối” là khu vực Bên B được chỉ định thực hiện các hoạt động phân phối (bán buôn) sản phẩm của Bên A do Bên A quyết định và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể phù hợp với sự sắp xếp lại Khu Vực Phân Phối của Bên A.

ĐIỀU 2 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

      2.1 Bên B tự trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi... Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã nhận trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển.Cuối tháng bên B làm báo cáo phản hồi các ý kiến đóng góp của khách hàng về công ty để công ty ngày một phát triển hơn.
Bên A đồng ý để Bên B làm đại lý chính hãng, bán Sản phẩm và thực hiện các dịch vụ hậu mãi liên quan đến Sản phẩm trong Khu Vực bán hàng thông qua nhà phân phối của bên A.

      2.2 Bên B được quyền bán hàng Sản phẩm trong Khu Vực Phân Phối dưới đây:
Bên B đăng ký địa điểm bán lẻ và được Bên A đồng ý tại địa chỉ dưới đây:...................................

      2.3 Bên B có nghĩa vụ chỉ bán Sản phẩm trong khu vực đã được chỉ định và không được phép tự ý điều chỉnh phạm vi bán hàng, trừ khi được chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A. Mọi vi phạm quy định này có thể dẫn đến việc phạt như quy định tại điểm 3.1 điều 3.

      2.4 Bên B được quyền sử dụng nhãn hiệu và hình ảnh SUZIKA để phục vụ cho mục đích kinh doanh các Sản phẩm, bao gồm: logo, bảng hiệu, bandroll, các loại cờ dây, cờ treo, nhãn dán, tranh ảnh… Bên B không được phép chuyển giao các quyền này cho bên thứ 3 mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

      2.5 Bên B cam kết và bảo đảm chỉ kinh doanh các Sản phẩm do Bên A cung cấp tại khu vực và Showroom Xe điện Suzika Các cửa hàng này phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh hợp pháp để bày bán sản  phẩm do Bên A sản xuất và cung ứng cho Bên B tiêu thụ.

      2.6 Bên B không sử dụng hay lợi dụng uy tín, nhãn hiệu của Suzika để phục vụ cho các mục đích nằm ngoài các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng.

      2.7  Bên A tạo điều kiện cho Bên B trong vòng 3 tháng Bên B cảm thấy mẫu nào khó tiêu thụ có thể đổi hoặc trả lại cho Bên A theo giá thời điểm thị trường lúc đó.

      2.8  Bên B phải đặt cọc số tiền 15.000.000đ( Mười năm triệu đồng ) cho Bên A để đảm bảo Bên B chấp hành mọi quy định, điều khoản của công ty. Đến khi chấm dứt hợp đồng mà không có vấn đề tranh chấp xảy ra Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B.

 ĐIỀU 3: KHOẢN PHẠT

3.1 Bán lấn vùng: Bên B chỉ được bán các sản phẩm tại địa điểm đã đăng ký ở điểm 2.2 Điều 2, đồng thời có trách nhiệm quản lý, nhắc nhở các đại lý cấp 2 của mình để không xảy ra tình trạng bán lấn.
 Bên A được phép mở độc quyền trong bán kính 7km ( trong thành phố) và 15km ( trong các    vùng lân cận).

   Trong trường hợp Bên B  bán hàng ra ngoài khu vực đã chỉ định thì được coi là vi phạm Hợp đồng này và Bên B phải chịu các hình thức xử lý như sau:
       - Lần 1: Bên B phải chịu phạt toàn bộ số tiền đặt cọc.
       - Lần 2: Bên A chấm dứt Hợp đồng Đại lý với Bên B theo điểm 12.2 Điều 12.

     3.2 Bán lẫn sản phẩm khác: Bên B chỉ được phép nhập hàng của bên A không được phép nhập bất kỳ sản phẩm hãng khác của bên thứ 2 nào nếu vi phạm. . Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A giá trị thiệt hại do mình gây ra ở các trường hợp sau:

       - Bên B yêu cầu đơn đặt hàng đặc biệt, Bên A đã sản xuất nhưng sau đó Bên B hủy bỏ đơn đặt hàng đó.

       - Bên B hủy đơn đặt hàng khi Bên A trên đường giao hàng đến Bên B.

- Lần 1: Bên B phải chịu phạt toàn bộ số tiền đặt cọc.

- Lần 2: Bên A chấm dứt Hợp đồng Đại lý với Bên B theo điểm 12.2 Điều 12.

3.3 Trong trường hợp sau nhiều lần nhắc nhở mà Bên B vẫn không tuân thủ đúng các quy định trên, có nghĩa là Bên B vi phạm Hợp đồng Đại lý, lúc này Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng Đại lý này bằng một văn bản thông báo đến Bên B.

ĐIỀU4: SẢN PHẨM, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ GIÁ BÁN

4.1 Bên B sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý theo quy định của Bên A. Chính sách giá được xây dựng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho BênB khi tiêu thụ sản phẩm do Bên A cung cấp trên thị trường.

4.2 Giá giao đại lý có thể thay đổi theo từng thời điểm, trước mỗi lần thay đổi Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B ít nhất 7 (bảy) ngày. Bên A không chịu trách nhiệm về giá trị tồn kho do chênh lệch giá cung ứng có thể xảy ra.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

      5.1Căn cứ vào thông báo của Bên A trong từng thời điểm cụ thể, ngay khi nhận được hàng Bên B phải thanh toán 100% giá trị tiền hàng.

     5.2 Hình thức thanh toán chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH ĐẶTHÀNG VÀ GIAO NHẬN

6.1 Đơn đặt hàng phải đảm bảo tối thiểu 15 xe/chuyến. Thời gian giao Sản phẩm trong vòng tối đa 5 (năm) ngày tính từ ngày Bên A nhận được toàn bộ giá trị đơn hàng.

6.2 Bên A sẽ giao sản phẩm đến địa điểm nhận hàng đã thỏa thuận, căn cứ trên các đơn hàng đã được xác nhận giữa hai bên. Chi phí vận chuyển sản phẩm từ kho Bên A đến điểm nhận hàng đã thỏa thuận giữa hai bên do Bên A chịu, chi phí dỡ hàng do Bên B chịu.

6.3 Bên A sẽ giao đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo qui định cho Bên B.

6.4 Trong vòng 15 ngày sau khi nhận sản phẩm Bên B phải làm đầy đủ các thủ tục kiểm tra sản phẩm, nếu xác định sản phẩm lỗi do sản xuất hoặc do vận chuyển trước khi sản phẩm của Bên A đến điểm nhận hàng của Bên B thì Bên B có quyền yêu cầu đổi mới. Tất cả các hình thức thiếu trung thực về đổi trả hàng mới bên A sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với  bên B và phạt toàn bộ số tiền cọc của bên B.

ĐIỀU 7: TRANG TRÍ CỬA HÀNG VÀ HỖ TRỢ QUẢNG CÁO

7.1 Quy định mở Showroom
Là Showroom Xe điện Suzika, Bên B phải đảm bảo việc thiết kế, xây dựng cửa hàng theo đúng bản vẽ thiết kế do Bên A cung cấp và không được tự ý thay đổi khi chưa có văn bản đồng ý trước bên A

7.2 Hỗ trợ biển Quảng Cáo
-
Biển quảng cáo bên A hỗ trợ cho bên B 100 % chi phí làm biển quảng cáo mang nhãn hiệu    SUZIKA và được trừ dần 2% vào mỗi đơn hàng cho đến khi hết số tiền hỗ trợ.
- Bên B có trách nhiệm bảo quản và thường xuyên chỉnh trang các vật dụng trang trí, quảng cáo do Bên A cung cấp cho cửa hàng của Bên B.

7.3 Trang thiết bị Cửa Hàng!
Căn cứ theo đặc điểm, quy mô cửa cửa hàng Đại lý, bên A sẽ cung cấp cho Bên B các loại vật phẩm dùng để quảng cáo như: catalogue, các loại tranh ảnh sản phẩm của Bên A sản xuất, bandroll, cừ dây, cờ treo, nhãn dán Suzika, các loại quà tặng (nếu có)... theo nội dung hoạt động khuyến mãi được Bên A qui định và áp dụng vào từng thời điểm cụ thể. Bên B phải có trách nhiệm bảo quản và thường xuyên chỉnh trang các vật dụng tranh trí, quảng cáo do Bên A cung cấp cho các cửa hàng của Bên B.

ĐIỀU 8: QUY ĐỊNH VỀ LINH KIỆN PHỤ TÙNG

8.1 Cung cấp linh kiện phụ tùng:

- Bên B tự đầu tư số lượng, chủng loại các linh kiện phụ tùng tồn kho an toàn cần thiết ban đầu theo đề nghị của Bên A để sử dụng trong hoạt động bảo hành sửa chữa. Trong các đơn đặt hàng linh kiện phụ tùng, Bên A sẽ qui định giá bán và thông báo cho Bên B áp dụng trong từng thời điểm cụ thể.

- Bên B phải thanh toán trước toàn bộ giá trị của từng đơn đặt hàng phụ tùng cho Bên A. Sau khi Bên A xác nhận Bên B đã chuyển tiền mua hàng, Bên A sẽ tiến hành giao hàng cho Bên B đến địa chỉ Bên B đăng ký nhận hàng với Bên A.

ĐIỀU 9: NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

9.1 Đảm bảo mọi quyền lợi cho Bên B về giá bán, thị trường, vận chuyển hàng hóa…
9.2 Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ bí quyết kinh doanh cho Bên B.
9.3 Thông tin về cửa hàng của Bên B (bao gồm: hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại…) sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên website: xediensuzika.com
9.4 Tổ chức các khóa huấn luyện tập trung cho nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên của Bên B trong việc bán hàng, lắp đặt, vận hành, bảo trì & sửa chữa… các sản phẩm của Bên A và các công việc liên quan đến dịch vụ kỹ thuật.

ĐIỀU 10: NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

10.1:
Showroom chính hãng phải đặt ở những thành phố lớn, đường đẹp, có mật độ dân cư đi lại đông. Mặt tiền showroom yêu cầu tối thiểu 4m, tổng diện tích cửa hàng tối thiểu 40m2, showroom phải được làm theo chuẩn bên A yêu cầu và có khu bảo dưỡng xe dành cho khách hàng. Toàn bộ quá trình này sẽ được giám đốc kinh doanh của bên A trực tiếp xuống đánh giá và cấp phép cho vị trí đặt showroom cũng như nhận diện thương hiệu của bên A. ( Chuẩn showroom  Suzika  sẽ được đính kèm theo hợp đồng này)
Bên B có trách nhiệm phối hợp với Bên A để triển khai các chương trình quảng cáo, tiếp thịmà công ty yêu cầu theo từng thời điểm tới khách hàng thông qua hình thức làm tờ rơi, tờ gấp, thư gửi, tin nhắn, cataloge... Những hình thức tiếp thị  này nhằm phát triển thị trường, quảng cáo sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

10.2 Số xe trưng bày trong cửa hàng đảm bảo tổi thiểu 25 xe tất cả các mẫu.

ĐIỀU 11: GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1 Gia hạn hợp đồng: Hợp đồng Đại lý có thể được gia hạn theo mong muốn của hai bên, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày.

11.2  Chấm dứt hợp đồng:
Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, Bên B phải có trách nhiệm tháo gỡ tất cả những LOGO trên các bảng hiệu, bandroll, các loại cờ dây, cờ treo, nhãn dán, tranh ảnh, giấy chứng nhận... mang nhãn hiệu và hình ảnh Suzika, tất cả các chi phí này đều do Bên B chịu. Trường hợp sau thời hạn 10 (mười) ngày mà Bên B vẫn chưa tháo gỡ, Bên A sẽ tiến hành tháo dỡ, Bên B có trách nhiệm phải tạo điều kiện cho Bên A thực hiện việc tháo gỡ này.

11.3 Khi hợp đồng này chấm dứt, các Phụ lụcHợp đồng đính kèm, Biên bản thỏa thuận (nếu có) đã ký giữa hai bên cũng chấm dứt và hai bên tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng Đại lý.

ĐIỀU 12: QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
12.1:
Để hoạt động bảo hành, chăm sóc khách hàng được thực hiện tốt hơn kịp thời và chuyên nghiệp hơn, Công ty chúng tôi thông báo tới Quý Đại lý chế độ nhận và trả linh kiện Bảo hành theo xe như sau:

12.1.1. Danh mục các linh kiện được Bảo hành:
- Động cơ điện :
Thời gian 2 năm: 1 năm đầu đổi mới .1 năm sau sửa chữa.
- Khung xe:
Thời gian 3 năm đổi mới.Do lỗi của nhà sản xuất.
- Sạc 1 năm đổi mới.Yêu cầu: Bộ sạc còn nguyên tem, không cắt dây, không vỡ nứt; không tháo dỡ sửa chữa
- Ắc quy 1 năm đổi mới.Yêu cầu: Ắc quy còn nguyên tem; không tháo dỡ; không nứt, méo, phồng; không gãy cực!
- IC Bộ điều tốc 1 năm đổi mới.Yêu cầu: IC còn nguyên tem; không cắt dây; không tháo dỡ, sửa chữa; không nứt, méo vỏ
- Cụm đồng hồ.đèn 6 tháng đổi mới.Yêu cầu:Cụm đồng hồ, đèn còn nguyên bộ, nguyên tem; không vỡ, nứt; không tháo rời sửa chữa.
- Tay ga 6 tháng đổi mới.Yêu cầu: Tay ga không vỡ nứt; không cắt dây; không tháo rời, sửa chữa.
LƯU Ý:
1.Đối với linh kiện đủ điều kiện bảo hành
- Linh kiện không có trong danh mục trên không được bảo hành.
- Chỉ nhận bảo hành trong thời hạn còn bảo hành, thời hạn căn cứ vào ngày xuất bán dán tem trên linh kiện.
- Linh kiện được bảo hành khi các hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, không nhận bảo hành khi xác nhận hỏng do thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, va chạm, bóp méo, biến dạng, trầy xước, sử dụng nguồn điện không ổn định hoặc vận chuyển không đúng quy cách.
- Linh kiện gửi về công ty để bảo hành phải còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất, không có sự can thiệp tháo dỡ, sửa chữa, thay thế ở nơi khác.
- Linh kiện bảo hành gửi về Công ty được xác nhận kỹ thuật xác nhận bằng văn bản. Nếu bộ phận kỹ thuật kiểm tra xác nhận hoạt động bình thường thì không được bảo hành đổi mới theo quy định.
- Đối với ắc quy bảo hành, công ty có thể đối trừ công nợ cho đại lý, giá mua lại bằng giá niêm yết hiện hành. Các linh kiện khác không có giá trị quy đổi ra tiền.
- Thời gian nhận và xuất trả hàng bảo hành: Sau 02 ngày kể từ khi nhận được bảo hành.
2. Đối với các linh kiện vỡ hỏng, thiếu do vận chuyển.
- Đối với các linh kiện vỡ hỏng, thiếu do vận chuyển phải báo và chuyển đồ vỡ hỏng cho bộ phận bảo hành trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được hàng. Thời gian xác nhận nhận hàng dựa trên thông tin chốt thời gian nhận của bộ phận CSKH công ty với đại lý. Sau thời gian trên nếu không có thông báo vỡ hỏng, thiếu từ Đại lý thì Công ty không có trách nhiệm đổi trả và bù hàng.
- Mỗi đơn hàng chỉ tổng hợp và chốt thông tin về thiếu, vỡ hỏng 01 lần duy nhất.
- Linh kiện vỡ hỏng có thể được xuất ứng trước cho đại lý được quy định như sau:
- Đại lý phải chuyển trả Công ty đúng số lượng hàng vỡ hỏng tương ứng trong vòng 05 ngày kể từ khi xác nhận nhận được hàng xuất trước.
- Sau thời gian trên công ty không nhận được hàng vỡ hỏng tương ứng đó từ Đại lý thì số hàng mà công ty ứng trước sẽ được tính vào Công nợ của Đại lý.

ĐIỀU KIỆN CHUNG:
- Hàng, linh kiện gửi lên phải kèm theo phiếu xuất kho của đại lý ghi rõ tên linh kiện, số lượng và tình trạng của linh kiện cần bảo hành. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp:
- Hàng gửi lên không báo trước hoặc hàng bị thất lạc trong quá trình vận chuyển
- Hàng, linh kiện không thuộc chủng loại do Công ty cung cấp
- Sau mỗi lần gửi trả bảo hành hoặc ít nhất 01 tháng/lần, bộ phận BH sẽ chốt lại số lượng còn nợ Đại lý, kèm theo phiếu xuất kho của mỗi lần gửi trả. Trong thời gian 05 ngày nếu không có ý kiến thắc mắc từ phía đại lý coi như Công ty đã gửi đúng, đủ số lượng ghi trong phiếu xuất.

Nơi nhận bảo hành:
- Mọi thông tin liên quan đến bảo hành, thiếu, vỡ hỏng quý Đại lý liên hệ và xác nhận qua điện thoại: 04.6656.2288
- Địa chỉ nhận bảo hành: Showroom: Số 191 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 04.6656.2288
Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2016 cho đến khi có thông báo mới. Các quy định áp dụng trước đó không còn hiệu lực.
Ghi chú: Không nhận BH riêng từng bộ phận của cụm đồng hồ, đèn như: vỉ mạch, vỉ đèn

ĐIỀU 13: Xử lý phát sinh và tranh chấp
12.1 Trong khi thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa thuận giải quyết.   Những chi tiết không ghi cụ thể trong hợp đồng này, nếu có xảy ra, sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật Thương mại và pháp luật hiện hành!
12.2  Nếu hai bên không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ được phân xử tại Tòa án
Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, Bên A giữ một (01) bản, Bên B giữ một (01) bản và có giá trị pháp lý như nhau.
Hai bên cam kết và tự nguyện chấp nhận toàn bộ nội dung của Hợp đồng. Đồng thời thừa nhận rằng, những người ký tên dưới đây có đầy đủ thẩm quyền để ký kết Hợp đồng này.

        ĐẠI DIỆN BÊN A

                            ĐẠI DIỆN BÊN B
 

 

Lời cuối cùng,Công ty xin cảm ơn tất cả sự quan tâm của quý đại lý và khách hàng đã đồng hành cùng Xe điện Suzika!.
Suzika không ngừng nỗ lực đổi mới mình để phát triên!

 

Thong ke
Để gửi bình luận bạn vui lòng nhập các thông tin bên dưới.