Phụ kiện xe điện Nijia Suzika chính hãng

Xe đạp điện Nijia 20A Suzika nhập khẩu chính hãng

11.500.000đ

9.700.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Xe đạp điện Nijia 12A

10.500.000đ

7.300.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Xe đạp điện Honda A6 2016

10.500.000đ

8.800.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Xe đạp điện Ninja Maxbike acquy 12A

Quà tặng

  Tặng áo mũ bảo hiểm

  Tặng móc khóa thời trang

Mua Trả góp còn hàng

Xe máy điện M133 S6 Suzika

12.000.000đ

9.900.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Xe máy điện Proud Suzika Aima nhập khẩu

21.000.000đ

16.000.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Xe máy điện Milan 2S Aima 2018 nhập khẩu

15.500.000đ

13.500.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Xe máy điện Zoomer 3D 2018

13.500.000đ

12.200.000đ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm

  Mua trả góp tại 340 Xã Đàn

Mua Trả góp còn hàng

Chắc bùn sau Nijia

200.000đ
220.000đ

Dây phanh sau Nijia

200.000đ
220.000đ

Dây phanh trước Nijia

130.000đ
150.000đ

Để chân sau Nijia

100.000đ
120.000đ

Cốp trước Nijia

350.000đ
400.000đ

Càng xe Nijia

750.000đ
800.000đ

Yên xe Nijia

350.000đ
400.000đ

Tay ga Nijia

300.000đ
320.000đ

Khóa cốp Nijia

100.000đ
120.000đ
Thong ke